วันที่ หมวดหมู่ รายการ
17 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ม.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเทลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านวังเดือนห้า
15 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเทลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านวังเดือนห้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ม.ค. 2563 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
23 ธ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
26 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อยางมะตอยผสมเสร็จแบบสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
5 ส.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) หมู่ที่ 4 บ้านวังเดือนห้า ตำบลห้วยสีเสียด
30 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเจาะบ่อบาดาล คุ้มโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน
30 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
15 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest