วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านน้ำพุพัฒนา
16 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 6
14 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 3
14 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประตูเลื่อนและรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หมู่ที่ 1
11 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ
10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนามูลตุ่น
8 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ
8 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนามูลตุ่น โดยลงหินคลุก
8 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านทรัพย์เจริญ
26 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเทียนพรรษาและสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมปักเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสีเสียด
18 ส.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2ชุด

Share on Line
Share on Pinterest