วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
28 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยสีเสียด-บ้านวังเดือนห้าและถนนสายบ้านนาหนองทุ่ม- บ้านทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9769 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนการเกษตร หมู่ที่ 5,6,8 ในพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียด
24 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
24 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
17 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนการเกษตร หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5
17 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กเลื่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนการเกษตร

Share on Line
Share on Pinterest