วันที่ หมวดหมู่ รายการ
24 ธ.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกผสมพร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ)
9 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุกผสม พร้อมปรับเกรด
9 พ.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
9 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางมะตอย
30 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมที่พักอาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest