ชื่อ
: นายศรัทชัย สาริภา
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้านนาหนองทุ่ม (ม.8)
โทรศัพท์
: -