ชื่อ
: นางราตรี แถลงกัน
ตำแหน่ง
: ครู คศ.1
โทรศัพท์
: