วันที่  17  มิถุนายน  2564 

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย  ได้ออกมาตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมการยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน  ณ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยสีเสียด  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest