ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด

เลขที่ 247 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสีเสียด ตำบลห้วยสีเสียด 
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230 

โทรศัพท์ : 0-4203-9819
  โทรสาร : 0-4203-9820 

อีเมล์ : admin@huaisisiat.go.th

 

Share on Line
Share on Pinterest