กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

วันที่  19 พฤศจิกายน 2564  

   นายพรชัย  ศรีพรรณ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนามูลตุ่นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังน้ำพุ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน หมู่ที่ 3-8 ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด  ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 256

Share on Line
Share on Pinterest