กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564

 

         กิจกรรม  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่  14 - 25  มิถุนายน  2564  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษี  และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลห้วยสีเสียด  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  เกี่ยวกับกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Share on Line
Share on Pinterest