โครงการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี  2564 ( เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร) โดยมีนายอำเภอภูหลวงเข้าร่วมเพื่อให้กำลังใจ และได้มีการทำลายสัตว์(สุกร)ป่วยเพื่อควบคุมโรค จำนวน 4 ตัว ของนางสาวสุพรรณ นนทะลัย 94 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  

Share on Line
Share on Pinterest