กิจกรรมมอบถุงน้ำใจ ให้แก่ผู้กักตัว รอสังเกตุอาการโรค โควิด-19 (COVID-19) พ.ศ. 2563

กิจกรรมมอบถุงน้ำใจ ให้แก่ผู้กักตัว รอสังเกตุอาการโรค โควิด-19 (COVID-19) พ.ศ. 2563

 

กิจกรรมมอบถุงน้ำใจ ให้แก่ผู้กักตัว รอสังเกตุอาการโรค โควิด-19 (COVID-19) พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest