กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 

วันที่  24  มิถุนายน  2564 

               นายพรชัย  ศรีพรรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมและให้ความช่วยเหลือเบีื้องต้น  ด้วยการมอบนมผงและข้าวสารให้กับ  นางสาวอรอุมา  นามกันยา  ราษฎร  หมู่ที่ 5  บ้านนามูลตุ่น  

Share on Line
Share on Pinterest