กิจกรรม จุดคัดกรอง แต่ละหมู่ในตำบลห้วยสีเสียด ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อเฝ้าระวังการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 

กิจกรรม จุดคัดกรอง แต่ละหมู่ในตำบลห้วยสีเสียด ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว เพื่อเฝ้าระวังการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอกอฮอร์ เพื่อใช้ในการคัดกรอง ประจำปี พ.ศ. 2563 

Share on Line
Share on Pinterest