องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย ออกสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลห้วยสีเสียด ทั้ง 8 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย  ออกสำรวจข้อมูล  พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  และพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลห้วยสีเสียด  ทั้ง 8  หมู่บ้าน

 

วันที่ 15  ตุลาคม 2563

         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย  ออกสำรวจข้อมูล  พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  และพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลห้วยสีเสียด  ทั้ง 8  หมู่บ้าน   

Share on Line
Share on Pinterest