กิจกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) 

กิจกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2564

 
     นายสุรศักดิ์ พลวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด พร้อมด้วย นายพรชัย ศรีพรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด   

Share on Line
Share on Pinterest