โครงการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 

วันที่  24  มีนาคม  2564  

      องคฺ์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเลย  ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลห้วยสีเสียดและพื้นที่ใกล้เคียง  ในโครงการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนับ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยในวันนี้ นายปิยะชาย  ศรีบุรินทร์  นายอำเภอภูหลวงออกมาให้กำลังใจทีมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดและทีมสัตวแพทย์จากจังหวัดเลย  ที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest