ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด

Share on Line
Share on Pinterest