ประกาศจากจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศเขตโรคระบาด ชนิดโรค ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)

Share on Line
Share on Pinterest