ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ปละการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest