ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In- Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.96-002 บ้านห้วยสีเสียด - สามเยกทางหลวง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest