ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycting รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 96-002 บ้านห้วยสีเสียด - สายแยกทางหลวง

Share on Line
Share on Pinterest