ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest