ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest