ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ ระหว่างหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest