ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม,ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน,ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์(ศาลาพักญาติ)และก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest